Organizace STUD

(pořadatel)

Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČRSOHO v ČR se za uplynulých deset let kromě oblasti legislativy, kde úspěšně dosáhlo odstranění řady diskriminačních prvků a neúnavně usiluje o zavedení registrovaného partnerství, podařilo díky svým třiceti organizacím a jejich systematické práci v regionech výrazně změnit postoj české veřejnosti ke gayům a lesbičkám. Bezpočet besed, festivalů, výstav, výletů, diskoték i kabaretů, akcí prevence AIDS, stejně jako gay bulletiny, internetové stránky i veřejné sdělovací prostředky podává objektivnější, rozsáhlejší a hlavně poctivější svědectví o našem životním stylu, který necharakterizuje pouze erotika.

Pokud některý kulturně společenský záměr přerostl svým významem region, vzalo si nad ním SOHO záštitu. Sem patří jedenáct ročníků Candlelight Memorial (Světlo pro AIDS), pět ročníků setkání lesbiček - Apriles, dva ročníky Karlovarského duhového festivalu, dvě výpravy na olympijské hry Gay Games, loňský první ročník Gay filmového festivalu a samozřejmě osm ročníků magazínu SOHO revue, který našel od roku 1999 svého pokračovatele v časopisu GAYČKO.

Nejpopulárnější je ovšem soutěž o nejzajímavějšího gaye v České republice, kterou SOHO pořádá už od roku 1992. Organizační břímě na sebe musela každým rokem vzít některá z organizací SOHO. I když úroveň finálových večerů byla různá, to, že se uskutečnily v nejrůznějších velkých městech naší republiky, to, že postupně nad nimi převzaly záštitu významné osobnosti politického života, to, že se v tom nejlepším slova smyslu tyto večery staly regionální událostí, bylo jejich hlavním přínosem pro nás pro všechny.

Jiří Hromada
prezident SOHO v ČR