STUD, z.s.

STUD, z.s. (Původně STUD Brno) vznikl v roce 1996 jako nezávislá nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), jejímž posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními členy společnosti. STUD, z.s., IČ 64330346, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka L 5643. Bankovní účet spolků pro zasílání darů vedený u Československé obchodní banky: 153432736/0300 Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.

Nejteplejší filmový festival v Praze a v Brně. #mezipatra www.mezipatra.cz

Queer Kód je projekt spolku STUD, z.s. Cílem projektu je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity mimo heteronormativní společenský rámec. Skrze naše nápady bychom rádi umožnili prezentaci queer komunity reprezentativním a respektujícím způsobem, který mohou oni sami ovlivnit a být jeho součástí. Chceme odstranit bariéry a bourat předsudky, které jsou s LGBTQ+ lidmi spjaty. Věříme ve společnost, která je tolerantní, přijímající a také v to, že tato tolerance a přijetí může obohatit všechny a navzájem se od sebe můžeme učit. V rámci projektu chceme zprostředkovat různé aspekty života LGBTQ+ lidí také s ohledem na rozdílnost věku, rasy, pohlaví, etnicity, původu, ekonomického statusu, či náboženského přesvědčení. Na našich akcích jsou vítaní všichni lidé s otevřenou myslí, bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo gender. Za Queer Kód: Maty Slamka

Pěšky atd. pořádá výlety jižní Moravou pro gaye, lesby, bisexuály a přátele. Výlety se konají obvykle několikrát do roka, mimo prázdniny a zimní období.
My, kluci všeho věku a nejen z Brna, plavci i neplavci si vodu umíme užít. Plaveme a víříme nejčastěji v Aquaparku Kohoutovice a v areálu Kraví hora. V létě jezdíme na kole k vodě Brněnské přehrady. Po plavání se obvykle sejdeme u piva, vína či nealko a řešíme světové problémy ;-) Kromě plavání občas pořádáme turistické poznávací akce a výlety – pěšky nebo na kole. + 30. dubna pohansky vítáme jaro a vyčarujeme u ohně "Čarodějnice". Žijeme i kulturním děním v Brně a okolí. A není to jen podzimní filmový festival Mezipatra. V minulosti jsme začátkem léta pořádali týdenní akci na kolech. Cestovali jsme nejen po Česku, ale i Slovensku, Polsku a Německu.
Queer knihovna nabízí knihy beletrie i poezie, odborné práce a jiné publikace, časopisy, tematické články, videonahrávky a zvukové záznamy - to vše nějak související se sexuálními menšinami, s životem a kulturou gayů a leseb.

Logos Česká republika je ekumenický křesťanský spolek, jehož cílem zůstává integrace nejen gayů a leseb do společnosti i církví.

http://logoscr.cz/