STUD, z.s.

Vážení ředitelé, metodici prevence, pedagogové a vychovatelé, přicházíme k vám s nabídkou uspořádat ve vaší vzdělávací instituci přednášku nebo besedu na téma:

„sexuální menšiny"

Pakliže jste narazili na tuto stránku, zajímáte se pravděpodobně o problematiku sexuálních menšin v souvislosti se situací ve vaší vzdělávací instituci a sami třeba nemáte dostatečné množství informací či odvahu k tomu, abyste své žáky nebo studenty informovali. S tím souvisí mimo jiné také cíle, které naše přednášky/besedy mají.

Hlavním cílem našich přednášek je šíření informací o sexuálních menšinách a odbourávání předsudků, které vůči sexuálním menšinám většinová společnost má. Dalším z cílů je omezení projevů šikany, které se lidem s odlišnou sexuální orientací často na školách dostává. V neposlední řadě si klade naše přednáška/beseda za cíl osvětovou činnost.

Komu je přednáška/beseda určena:

Přednáška/beseda je vhodná pro střední odborná učiliště, střední školy, gymnázia nebo pro vyšší odborné školy všech zaměření. Je určena optimálně pro skupiny od 20 do 50 osob, dle možností vzdělávacího zařízení a pro posluchače ve věku ideálně od 13 do 20 let.

Přednášející:

Díky zkušenostem, které STUD získal z již uskutečněných besed na středních a vyšších odborných školách, můžeme nabídnout osoby komunikativní a velice dobře obeznámené s problematikou LGBT a současně odborníky na toto téma. Záleží jenom na domluvě, koho si na přednášku vyberete.

Struktura přednášky/besedy:

Přednáška/beseda je koncipována jako neformální povídání na téma sexuálních menšin – ve zkratce LGBT. Během přednášky/besedy jsou posluchači a zároveň diskutující seznámení se stěžejními tématy, souvisejícími s touto problematikou a zároveň se mohou kdykoliv zeptat na jakoukoliv otázku, která s problematikou souvisí.

Přednáška/beseda trvá přibližně dvě vyučovací hodiny – tj. 90 minut, což je ideální doba pro nastínění základních informací o tématech souvisejících se sexuálními menšinami a doba pro diskuzi.

Přednáška/beseda zahrnuje mimo jiné tato témata:

  • Sexuální menšiny a LGBT
  • Homosexualita vs. např. pedofilie nebo travestismus
  • Lesbická sexualita
  • Coming out
  • Šikana
  • Homosexuální rodičovství
  • Registrované partnerství
  • Bisexualita
  • Transsexualita

Pokud zůstane čas nebo je zájem z řad posluchačů, je možné diskutovat i na další témata.

Náklady na uspořádání přednášky:

Protože na organizování besed nemáme žádné finanční prostředky a v současné době je financování preventivních programů velmi omezené, je potřeba financovat tuto akci z vnitřních zdrojů školy. Pokud takovéto prostředky škola má, uvítáme proplacení cestovného a případně také příspěvku pro osobu, která přednášku/besedu vede. V případě, že by na přednášce byl žádán odborník z oboru, je potřeba se domluvit na honoráři pro tuto osobu.

Jako alternativa se nabízí možnost financování přednášky žáky nebo studenty. V tomto případě je možnost vybrat např. 30 Kč od každého z nich, což při více přednáškách v jednom dni pokryje většinu nákladů – záleží také na obsazenosti přednášek a vzdálenosti od Brna.

Vše ovšem záleží na dohodě. Výše uvedené alternativy vyplývají z našich zkušeností z proběhnuvších přednášek.

Co dělat v případě zájmu o přenášky?:

Máte-li zájem o námi nabízené přednášky, neváhejte a obraťte se Marka Christa - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení poptávky se spojíme a domluvíme na podrobnostech.

K problematice je dostupná následující literatura:

Abychom nezapomněli! Pokud jste dostatečně odvážní uskutečnit přednášku nebo besedu sami, nabízí se několik příruček, brožur a videí, které můžete použít. Stačí kliknout na následující odkazy a můžete se s problematikou velmi rychle osobně seznámit. Následně můžete s problematikou seznámit také své žáky či studenty. Z našich osobních zkušeností je ovšem problematika lépe žáky nebo studenty vnímána od osoby mimo vzdělávací instituci, protože tato osoba není s touto institucí jakkoliv spojená.