Organizace STUD

STUD, z.s. (Původně STUD Brno) vznikl v roce 1996 jako nezávislá nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), jejímž posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními členy společnosti. STUD, z.s., IČ 64330346, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka L 5643. Bankovní účet spolků pro zasílání darů vedený u Československé obchodní banky: 153432736/0300 Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.

Nejteplejší filmový festival v Praze a v Brně. #mezipatra www.mezipatra.cz

Queer Ball, to je netradiční a neformální ples pro všechny gaye, lesby, queer lidi a jejich přátele.

Jsme skupina mladých lidí, která pořádá akce pro mladé gaye do 26 let v období coming outu. Naše činnost zahrnuje pravidelná setkání v Brně, vícedenní zážitkové akce, kulturní a další aktivity - více na www.gejt.cz

Queer Kód je projekt, jehož cílem je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity pro lidi z LGBTQ+ komunity a lidi otevřené vůči "jinakosti".

Pěšky atd. pořádá výlety jižní Moravou pro gaye, lesby, bisexuály a přátele. Výlety se konají obvykle několikrát do roka, mimo prázdniny a zimní období.

My, kluci všeho věku a nejen z Brna, plavci i neplavci si vodu umíme užít. Plaveme a víříme nejčastěji v Aquaparku Kohoutovice a v areálu Kraví hora. V létě jezdíme na kole k vodě Brněnské přehrady. Po plavání se obvykle sejdeme u piva, vína či nealko a řešíme světové problémy ;-) Kromě plavání občas pořádáme turistické poznávací akce a výlety – pěšky nebo na kole. + 30. dubna pohansky vítáme jaro a vyčarujeme u ohně "Čarodějnice". Žijeme i kulturním děním v Brně a okolí. A není to jen podzimní filmový festival Mezipatra. V minulosti jsme začátkem léta pořádali týdenní akci na kolech. Cestovali jsme nejen po Česku, ale i Slovensku, Polsku a Německu.

Queer knihovna nabízí knihy beletrie i poezie, odborné práce a jiné publikace, časopisy, tematické články, videonahrávky a zvukové záznamy - to vše nějak související se sexuálními menšinami, s životem a kulturou gayů a leseb.