STUD, z.s.

duchovni pomoc 1

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
(Bible Janovo evangelium 3, 16-17)

 

 

 

Uvědomění si své odlišné sexuální orientace je velmi obtížný proces, často doprovázený nepochopením nejen okolí, ale i nejbližších rodinných příslušníků. U těch, kteří jsou věřící, se mohou tyto problémy necitlivým přístupem ještě více prohlubovat. Mohou se setkávat s nejen s odsudky, ale i s obviňováním, že svojí orientací či homosexuálním chováním se dopouštějí hříchu a jsou jim odpírány např. svátosti jako je večeře Páně (svaté přijímání) atd., či jsou ze společenství dokonce vylučováni. Samozřejmě, že to vše je odůvodněno Biblí.

Bible, ale o homosexualitě tak, jak ji vnímáme dnes, nehovoří. I lidé s odlišnou sexuální orientací jsou zahrnováni do Kristovy lásky. Není tedy nutno se bát, svěřit se a najít svůj vnitřní klid a pokoj. Bůh je pro všechny, tedy i pro lidi s odlišnou sexuální orientací.

Proto v naši náboženské obci Církve československé husitské v Brně – Maloměřicích se snažíme těmto lidem vytvářet duchovní domov. Že se tak daří, svědčí i to, že součástí našeho společenství je i lesbická rodina s dětmi, či do něho patří i gayové.

Co můžeme lidem s odlišnou sexuální orientací nabídnout:

  • především duchovní pomoc
  • duchovní doprovázení v procesu sebepoznání vlastní sexuální orientace
  • poznávání Bible skrze Ducha Kristova
  • společenství věřících, které jim vytváří skutečný duchovní domov
  • svátostný život jako např. svátost pokání (osobní zpověď), křtu, svátost večeře Páně (svaté přijímání), ke které mohou přistoupit všichni, kteří jsou pokřtěni, bez rozdílu vyznání víry a příslušnosti k církvi
  • duchovní oporu v případě krize ve vzájemném vztahu
  • požehnání párům, které vstoupily do registrovaného partnerství

Poznámka:

O duchovní pomoc, pastorační rozhovor či setkání při zachování anonymity je možné požádat kdykoliv na níže uvedených kontaktech

Kontakt:

Vratislav Jan Marša, farář
mobil: 737 625 092
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ccshmalomerice.cz
www.facebook.com/husitemalomerice

Bohoslužby:

duchovni pomoc 2každá neděle v 9:00 hod.
sborový dům Betlém
Selská 53
Brno – Maloměřice
614 00