Organizace STUD

(realizátor)

STUD BrnoSTUD Brno je dobrovolné nezávislé občanské sdružení homosexuálních občanů, především studentů brněnských středních a vysokých škol. Členství v organizaci však není podmíněno studiem a je otevřeno všem lidem nad 15 let, pokud mají zájem podílet se na činnosti STUDu a působit svou činností ve prospěch homosexuální menšiny v České republice.

Od svého založení a registrace na Ministerstvu vnitra (20. 3. 1996) je STUD členem Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (dále jen SOHO) a od roku 1999 také členem Brněnské asociace nestátních neziskových organizací (BANNO). STUD Brno dlouhodobě spolupracuje s brněnskou Krajskou hygienickou stanicí (KHS) a Sexuologickým oddělením Fakultní nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Brně-Bohunicích.

Základním kamenem práce organizace je snaha pomoci mladým homosexuálně orientovaným lidem nalézt sama sebe a své místo ve společnosti. Podporovat homosexuální minoritu, především mladé lidi, procházející fází coming out k sebevědomí a současně plné zodpovědnosti vůči společnosti i vůči sobě. Na druhé straně působit na okolní společnost tak, aby homosexuální minoritu respektovala a vytvářela jí rovnocenné společenské podmínky.

Cíle, které jsme v minulosti realizovali:

  • Klubové večery – s diskusí nebo kulturním programem. STUD připravuje v každém roce přes čtyřicet večerů, na které zve hosty nebo které realizuje vlastními zdroji. Na těchto večerech se mladí lidé přirozeným způsobem postupně vyrovnávají se svojí odlišnou citovou orientací.
  • Bulletin STUDna – klubový časopis převážně z vlastní publicistické práce. Informuje o životě STUDu, společnosti a kultuře. Vychází měsíčně od října do června, slouží jak členům, tak ostatním zájemcům.
  • STUDweb - rozsáhlý internetový projekt, budovaný od roku 1997. Pokrývá všechny stránky činnosti STUDu a zájmy členů, stal se informačním zdrojem i pro žurnalisty, zvláště v oblasti boje o registrované partnerství.
  • STUDio a STUDovna – knihovna beletrie i odborné literatury a videotéka dokumentů i filmů převážně s tématikou života gay a lesbické minority ve světě i u nás.
  • GAY MAN ´98 – velká kulturní akce pořádaná v celosvětovém týdnu „Gay Pride“ v Brně v červnu 1998. Akce se konala pod záštitou a za účasti hostů z Magistrátu města Brna s návštěvou přes tisíc lidí a stala se tak největší společenskou akcí gay a lesbických občanů v historii ČR.
  • Prevence HIV/AIDS – dlouhodobá spolupráce s KHS při každoročních celosvětových akcích Candlelight – (mše za oběti AIDS a průvod se svíčkami), při jízdě historické tramvaje STOP AIDS konané několikrát ročně. A při „poselství quiltů“ (soutěž dětí v roce 1996, součást soutěže dětí v rámci společné akce BANNO – Tolerance 99).
  • Zahraniční vztahy – delegace do družebního města Utrecht na festival gay a lesbické kultury v r.1997, navázání spolupráce s velkými gay organizemi ve Stuttgartu a ve Vídni, vzájemné výměnné návštěvy mládeže.
  • Tolerance ´99 – multidisciplinární akce, kterou STUD inicioval v rámci BANNO a na které se aktivně podílí. O toleranci z mnoha úhlů pohledu.
-gt-